MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK) liikmed

 

  1. Eesti Vabariik

Alates 01.01.2018 on riigi liikmeõiguste teostajaks Vabariigi Valitsuse 21.12.2017 korralduse nr

380 alusel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning majandus- ja taristuministri

22.12.2017 käskkirja nr 1.1-1/17-271 alusel riigi liikmeõiguste volitatud teostajaks Maanteeamet.

Maanteeameti peadirektori 10.01.2018 käskkirja nr 1-2/18/006 alusel on volitatud Maanteeameti ametnikuna liikmeõigust teostama ühistranspordiosakonna peaspetsialist Kelli Toime.

  1. Pärnu linn

Pärnu linnavalitsuse 30.03.2020 korraldusega nr 202 on nimetatud Pärnu linna liikmeõiguste teostajaks Meelis Kukk, abilinnapea.

  1. Häädemeeste vald

Liikmeõiguste teostaja Karel Tölp, vallavanem

  1. Kihnu vald

Liikmeõiguste teostaja Ingvar Saare, vallavanem

  1. Lääneranna vald

Liikmeõiguste teostaja Arno Peksar, vallavanem

  1. Põhja-Pärnumaa vald

Liikmeõiguste teostaja Jane Mets, vallavanem

  1. Saarde vald

Liikmeõiguste teostaja Andres Annast, vallavanem

  1. Tori vald

Liikmeõiguste teostaja Lauri Luur, vallavanem

 

PÜTK üldkoosolek

PÜTK kõrgeim juhtorgan. Üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl

 

PÜTK juhatus

Andrus Kärpuk (volitused kestavad  kuni 27.09.2024.a.)

Juhatus korraldab PÜTK igapäevast tegevust ja sooritab muid põhikirjaga ettenähtud toiminguid. Juhatuses on 1-3 liiget, liikmete arvu otsustab üldkoosolek. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt salajasel hääletusel. Juhatuse volituste tähtaeg on viis aastat.

 

PÜTK ühistranspordikomisjon

Moodutati, esimees valiti ja koosseis kinnitati PÜTK 23.05.2018.a. üldkoosolekul. Liikmeteks on:

Priit Enok                            esimees, Põhja-Pärnumaa vald

Kelli Toime                         Maanteeamet

/volituse alusel/               Pärnu linn

Karel Tölp                           Häädemeeste vald

Ingvar Saare                      Kihnu vald

/volituse alusel/               Lääneranna vald

Kalle Song                          Saarde vald

Priit Ruut                            Tori vald

 

Ühingu liikmete esindajatest moodustatud juhatusele nõuandev organ Mittetulundusühingute seaduse § 31 tähenduses.

Ühistranspordikomisjoni volituste tähtaeg ühtib kohalike omavalitsusüksuste volikogude volituste tähtajaga ning volitused kehtivad kuni uue ühistranspordikomisjoni koosseisu tööleasumiseni.