MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK) liikmed

 

  1. Eesti Vabariik

Liikmeõiguste teostajaks on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi Ühistranspordi osakonna juhtivekspert Heli Leol.

  1. Pärnu linn

Pärnu linnavalitsuse 29.11.2021 korraldusega nr 830 on nimetatud Pärnu linna liikmeõiguste teostajaks Irina Talviste, abilinnapea.

  1. Häädemeeste vald

Liikmeõiguste teostaja Külliki Kiiver, vallavanem

  1. Kihnu vald

Liikmeõiguste teostaja Egon Vohu, vallavanem

  1. Lääneranna vald

Liikmeõiguste teostaja Ingvar Saare, vallavanem

  1. Põhja-Pärnumaa vald

Liikmeõiguste teostaja Marko Šorin, abivallavanem

  1. Saarde vald

Liikmeõiguste teostaja Raivo Ott, vallavanem

  1. Tori vald

Liikmeõiguste teostaja Priit Ruut, abivallavanem

 

PÜTK üldkoosolek

PÜTK kõrgeim juhtorgan. Üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl

 

PÜTK juhatus

Andrus Kärpuk (volitused kestavad  kuni 27.09.2024.a.)

Juhatus korraldab PÜTK igapäevast tegevust ja sooritab muid põhikirjaga ettenähtud toiminguid. Juhatuses on 1-3 liiget, liikmete arvu otsustab üldkoosolek. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt salajasel hääletusel. Juhatuse volituste tähtaeg on viis aastat.

 

PÜTK ühistranspordikomisjon

Ühingu liikmete esindajatest moodustatud juhatusele nõuandev organ Mittetulundusühingute seaduse § 31 tähenduses.

Ühistranspordikomisjoni volituste tähtaeg ühtib kohalike omavalitsusüksuste volikogude volituste tähtajaga ning volitused kehtivad kuni uue ühistranspordikomisjoni koosseisu tööleasumiseni. 

Pärast 2021.a. valimisi ei ole veel ühistranspordikomisjoni moodustatud.