Hankeplaan 2016 aastaks

 (hanked korraldatakse kooskõlas PÜTK hankekorraga)

 

Hankelepingu eseme üldine kirjeldus

Hankemenetluse liik

Eeldatav maksumus, € ( km-ta)

Hanke ja hankelepingu täitmise eest vastutaja

Hankemenetluse korraldamise eeldatav aeg

Hankelepingu sõlmimise eeldatav aeg ja hankelepingu tähtaeg

Pärnu linna ÜT terminali muinsuskaitselased eeluuringud

lihtmenetlus

3 000

Andrus Kärpuk

II kvartal

II kvartal 2016

Pärnu linna ÜT terminali põhiprojekti koostamine

väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus

23 000

Andrus Kärpuk

II kvartal

II kvartal 2016

Pärnu linna ÜT terminali põhiprojekti ekspertiis

lihtmenetlus

3 200

Andrus Kärpuk

III kvartal

III kvartal 2016

Pärnu linna ÜT terminali ehitushange

avatud hankemenetlus – rahvusvahelist piirmäära ületav

1 102 000

Andrus Kärpuk

III kvartal

IV kvartal 2016

I kvartal 2018

Pärnu linna ÜT terminali ehitushanke omanikujärelevalve

lihtmenetlus

6 000

Andrus Kärpuk

III kvartal

III kvartal 2016

I kvartal 2018

Pärnu linna ÜT terminali ehituse muinsuskaitsealane järelevalve

lihtmenetlus

3 800

Andrus Kärpuk

III kvartal

III kvartal 2016

I kvartal 2018

Pärnumaa ÜT ühtne pileti ja infosüsteem

avatud hankemenetlus – rahvusvahelist piirmäära ületav

 

 680 000

Andrus Kärpuk

III kvartal

IV kvartal 2016

2026